Åskfågelns presentkort gäller bara i vår egen webbshop, men här kan mottagaren använda sitt presentkort som en värdehandling. Antingen kan hela beloppet användas vid ett och samma tillfälle, men så länge det finns något kvar på kortet kan du fortsätta använda det. Giltighetstiden är tio år från inköpstillfället.